Masaj Kinetoterapie | Unitate protejată > Unitate protejată

www.masajmed.ro
www.masajmed.ro

Calculaţi-vă greutatea ideală

Unitate protejată

Unitate protejată

Masajmed are statut de Unitate protejată autorizată nr. 1228/19.12.2012, atribuită în baza ordinului nr. 3400/19.12.2012 al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap.

Intrarea în vigoare a prevederilor legii 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a dus la abrogarea prevederilor art. 43 alin. 2 din O.U.G. nr. 102/1999 prin care erau exceptaţi de la plata obligatorie prevăzută la art 43 alin. 1 agenţii economici, autorităţile şi instituţiile publice care fac dovada că au solicitat trimestrial la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, repartizarea de persoane cu handicap calificate în meseriile respective şi că acestea nu au repartizat astfel de persoane în vederea angajării.

În acest sens nu mai este necesară eliberarea dovezii din partea agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti care să ateste faptul că angajatorii au solicitat trimestrial repartizarea de persoane cu handicap.

Vă prezentăm mai jos extrasele de lege în vigoare, care fac referire la unităţile protejate:

Recomandări privind înregistrarea în contabilitate

Veţi declara cu ajutorul formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ următoarele:

Cum stabiliţi numărul de salariaţi la care trebuie să vă raportaţi?

în efectivele zilnice veţi include şi:

Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală vor fi luate în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

În efectivele zilnice nu vor fi incluşi:

  1. salariaţii aflaţi în concediu fără plată;
  2. salariaţii aflaţi în grevă;
  3. salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate;
  4. salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

Important

Concluzie

Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu aţi angajat persoane cu handicap, precum şi suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizată pentru achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat o veţi declara Fiscului cu ajutorul formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ la poziţia 24 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“.

Acte normative aplicabile:

Art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Art. 1-7 din Instrucţiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008

Art. I pct. 3 din Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.809/2008 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Rezumat preluat şi adaptat din newsletterul
Info News fiscalitatea

Necunoaşterea legislaţiei privind persoanele cu dizabilităţi constituie un handicap pentru afacerea dvs.! 

 

Formula lui Lorentz modificată

Formula lui Creff

Pentru a afla ce tip de constituţie aveţi, puneti degetul mare şi arătătorul în jurul articulaţiei mâinii.

  • zveltă - dacă degetele se suprapun;
  • normală - dacă degetele se ating;
  • robustă - daca acestea nu se ating.